Freeze Your Credit File (Vietnamese)

Khóa Hồ Sơ Tín Dụng Của Quý Vị - Để Kẻ Trộm Tín Dụng Bơ Vơ

Leave ID thieves out in the cold

"Khóa an toàn" hồ sơ tín dụng là một phương thức ngăn ngừa giúp quý vị tránh bị trộm tín dụng và chận kẻ mạo danh dùng chi tiết cá nhân của quý vị để lấy tín dụng. Ấn bản này giải thích cách "khóa" hồ sơ tín dụng của quý vị, để ngăn ngừa tín dụng mới được gây dựng trên danh tính của quý vị cho tới khi quý vị tạm mở, hay tháo hẳn khóa tín dụng.

A credit file "security freeze" is a preventive tool to help you avoid identity theft and to block impostors from using your personal information to establish credit. This publication explains how to "freeze" your credit file, which prevents new credit from being established in your name until you temporarily or permanently lift the freeze.

A new law that went into effect Sept. 21, 2018, made security freezes free to all consumers. We have updated the English version of this publication to reflect this and other changes under the law. Updates to our translations of the publication (Spanish, Chinese, Vietnamese and Korean) will be completed in November/December 2018.

Mỗi năm, hàng triệu người tiêu thụ đã trở thành nạn nhân của vụ trộm danh tính cá nhân. Trộm danh tính cá nhân là tội ác đang gia tăng mà kẻ trộm dùng các tin tức cá nhân như số An Sinh Xã Hội để mở một trương mục tín dụng bằng tên của người khác. Khi bị phát giác, kẻ gian sẽ tẩu thoát, để lại cho những nạn nhân đương đầu với các món nợ gian lận này.

Để tránh bị trộm Danh Tính cá nhân (ID theft), quý vị cần phải làm những bước để bảo vệ chính mình. Một cách làm là “freeze” tức ‘khóa” hồ sơ tín dụng của quý vị lại. Có nghĩa là một trương mục tín dụng mới sẽ không được mở dưới tên của quý vị cho đến khi quý vị mở “khóa an toàn” (“security freeze”).

Khóa An Toàn Hồ Sơ (“Security Freeze”) Là Gì?

credit reports imagesKhóa An Toàn ngăn ngừa bất kỳ người nào mở một trương mục dưới tên của quý vị bằng cách các công ty cấp thẻ tín dụng trong tương lai và kẻ trộm không thể nhìn được hồ sơ tín dụng của quý vị.

Thông thường trong thủ tục cứu xét đơn xin thẻ tín dụng, các công ty cấp tín dụng sẽ yêu cầu có một bản báo cáo tín dụng của người xin tín dụng từ một trong ba cơn quan báo cáo tín dụng chính toàn quốc: Equifax, Experian and TransUnion. (Các cơ quan này thâu thập các tin tức về trương mục tín dụng của quý vị và các vụ quý vị trả tiền cho các công ty tài chánh cho mượn tiền trong quá khứ.) Công ty cấp tín dụng sẽ dựa vào các tin tức này để xác định người xin tín dụng có tín nhiệm đủ hay không. Nếu quý vị đáng tín nhiệm, có nghĩa là công ty cấp tín dụng muốn cho quý vị mượn tiền.

Công ty cho vay và chủ nợ nếu bị chặn không xem được bản báo cáo tín dụng của người xin mượn tiền, họ như vậy sẽ không thể đánh giá quá khứ tín dụng của người đó. Điều này có nghĩa đơn xin mượn tiền sẽ bị bác. Đó là chuyện tốt nếu như kẻ gian muốn sử dụng tín dụng của quý vị.

Dưới sự bảo vệ của khóa an toàn, quý vị không cho các công ty cấp tín dụng mới và những nơi nào khác muốn xem bản báo cáo tín dụng của quý vị trong tiến trình định đoạt của họ, thí dụ hãng bảo hiểm chủ, nhà cho thuê, công ty mướn người, công ty điện thoại di động, công ty điện/nước muốn kiểm tra quá khứ dùng tín dụng. Quý vị có quyền mở khóa trước khi nộp đơn xin tín dụng hay cho phép công ty được xem hồ sơ quá khứ tín dụng của quý vị. Chỉ cần một mật số cá nhân (Personal Indentification Number – PIN) hay mật chữ (password) mà cơ quan báo cáo tín dụng đưa cho quý vị.

“Khóa an toàn” không ngăn được công ty nào quý vị đã có trương mục với họ hay các mối giao thương khác xem bản báo cáo tín dụng của quý vị.

Tôi Có Nên “Khóa” Tín Dụng 
Của Tôi?

Quý vị nên nghĩ đến điểm lợi và bất lợi khi khóa hồ sơn tín dụng trước khi quyết định có nên dùng dịch vụ “khóa an toàn” này hay không.

Điểm Lợi:uý vị.

  • Trong đa số trường hợp, khóa an toàn và mở khoá là miễn phí cho những nạn nhân của vụ trộm danh tính cá nhân.
  • Khóa an toàn không cản trở quý vị có được một trương mục mới hay các dịch vụ khác.
  • Khóa an toàn không hết hạn – nó vẫn hiệu lực cho đến khi quý vị ngưng.
  • Khóa lại hồ sơ giúp sự an toàn lớn hơn và thường tốn ít tiền hơn nhiều sơ với việc kiểm tra sau sát tín dụng hàng tháng.
  • Khóa không ảnh hưởng gì đến điểm tín dụng của quý vị.

Điểm Bất Lợi:

  • Khóa an toàn chỉ có hiệu quả nếu quý vị khởi động nó đến cả ba cơ quan báo cáo tín dụng.
  • Tùy nơi quý vị ở, người không phải là nạn nhân có thể trả tới $30 mỗi tháng để đặt dịch vụ khóa hồ sơ cho an toàn với cả ba cơ quan báo cáo tín dụng. (Trong một số tiểu bang, dịch vụ khoá hồ sơ cho người không phải là nạn nhân không bị tính lệ phí, nhưng có thể bị tính lệ phí khi không còn muốn khoá hồ sơ. Xin viếng trang mạng của CreditCards.com để xem luật khoá hồ sơ báo cáo tín dụng, lệ phí và thủ tục của từng tiểu bang.)
  • Ở đa số các tiểu bang, những ai không phải là nạn nhân phải trả một lệ phí bất cứ khi nào họ muốn bỏ khoá vĩnh viễn. Trong khi ở một số các tiểu bang cho miễn phí, nhưng ở các tiểu bang khác, phí tổn cho việc mở khoá tạm thời có thể lên đến $12.
  • Ngoại trừ các tiểu bang nào đã thông qua quy định buộc cơ quan báo cáo tín dụng phải đáp ứng nhanh chóng, thông thường phải mất ba ngày làm việc để mở khoá, khiến đơn xin tín dụng hay các giao dịch khác của quý vị bị đình trệ và quý vị không xin được ngay “tín dụng cấp tốc.” (Trong thực tế, việc mở khoá thường trong vòng 15 phút sau khi nhận được yêu cầu.)
  • Dịch vụ khóa hồ sơ cho an toàn không thể ngăn được các vụ gian lận xảy ra trong các trương mục hay nhà băng quý vị đã mở.

Ai Là Người Nên Nghĩ Đến Việc Có Dịch Vụ Khóa An Toàn Hồ Sơ?

Một dịch vụ khóa an toàn hồ sơ không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi người. Tuy nhiên, nếu quý vị là nạn nhân của một vụ trộm danh tính cá nhân hay tin rằng mối nguy cơ có thể gia tăng cho quý vị, dịch vụ khóa an toàn có thể cung ứng sự an toàn và yên tâm.

Tin tức cá nhân bị trộm có thể bị bán hay trao đổi giữa các kẻ trộm danh tính cá nhân, có nghĩa là tất cả các nạn nhân nên suy xét đến việc có dịch vụ khóa an toàn. Trong đa số trường hợp, đóng, ngưng hay bỏ khóa là miễn phí cho các nạn nhân của vụ trộm danh tính cá nhân.

Người tiêu thụ nào có số An Sinh Xã Hội của họ vô ý bị tiết lộ bởi một công ty đã bị “mất an toàn” hay bị mất ví, người này có thể nên khóa hồ sơ tín dụng của họ cho chắc ăn.

Dịch vụ khóa an toàn có thể bất tiện nhất là khi quý vị đang hăng hái xin một tín dụng mới hay đang làm các việc khác (như nộp đơn thuê nhà) mà nó đòi hỏi hồ sơ báo cáo quá khứ tín dụng của quý vị phải cho xem. Chính vì thế, người tiêu thụ muốn có dịch vụ khóa an toàn cần phải biết hoàn cảnh cụ thể của mình.

Trước khi quyết định, quý vị nên nghĩ đến chiều hướng quý vị sẽ có thể là nạn nhân của vụ gian lận, đến việc khóa an toàn có thể chậm trễ một giao dịch quan trọng và để được an tâm hơn một chút có đáng với tốn phí và công sức bỏ ra thêm hay không.

Cách Để Khóa Hồ Sơ Tín Dụng Của Quý Vị

Các lệ phí để khóa, các tài liệu, và thủ tục buộc phải có khác nhau giữa tiểu bang này với tiểu bang kia và giữa ba cơ quan báo cáo tín dụng. Liên lạc từng cơ quan báo cáo tín dụng để được hướng dẫn cụ thể về quy định của tiểu bang về việc yêu cầu có dịch vụ khóa an toàn hồ sơ tín dụng của quý vị.

Equifax

Điện thoại: 800-349-9960

Trang Mạng: Viếng www.equifax.com, hay tới trực tiếp trang “freeze”: https://www.freeze.equifax.com/Freeze/jsp/SFF_PersonalIDInfo.jsp

Experian

Điện thoại: 888-397-3742

Mạng: Vào www.experian.com/consumer/security_freeze.html

TransUnion

Điện thoại: 888-909-8872

Trang Mạng: Vào www.transunion.com, bấm vào “Credit Report Assistance” ở gần phía trên trang, và sau đó chọn “Credit Freeze” (hay làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để vào trang “freeze”).

Trong đại đa số trường hợp (nhưng không phải là tất cả), nạn nhân của vụ trộm danh tính cá nhân không phải trả tiền để yêu cầu ngưng hay bãi bỏ dịch vụ khóa an toàn. Tuy nhiên, quý vị cần phải đưa một bản sao báo cáo bị trộm danh tính cá nhân mà quý vị đã điền đơn với nha cảnh sát. Lệ phí khác nhau cho người không phải là nạn nhân, và luật pháp ở một số tiểu bang cho tất cả người tiêu thụ, không chỉ riêng nạn nhân, được khoá hồ sơ miễn phí.

Nếu quý vị lập gia đình, cả quý vị và người vợ/chồng phải đặt dịch vụ khóa an toàn riêng cho hồ sơ tín dụng của mỗi người để được bảo vệ hoàn toàn. Điều này có nghĩa tùy vào nơi nào quý vị ở, phí tổn có thể lên đến $120 (sáu bản báo cáo, mỗi bản $20) nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn để được miễn phí. Tuy nhiên, trong hầu hết các tiểu bang, quý vị sẽ trả dưới $60 ($10 mỗi bản) và nhiều tiểu bang chỉ tính một nửa giá.

Sau khi cứu xét đơn của quý vị, mỗi cơ quan sẽ gởi cho quý vị một thơ xác nhận và một mã số cá nhân PIN hay mật chữ để quý vị sẽ dùng nó cho bất cứ lúc nào quý vị muốn tạm thời mở khóa an toàn và khi quý vị muốn mở khoá vĩnh viễn.

Tại nhiều tiểu bang, quý vị có thể chọn mở khoá tạm thời trong một thời hạn ấn định hay mở để cho một công ty tín dụng nào đó xem hoặc cho ai khác dùng báo cáo tín dụng của quý vị. Nếu quý vị tạm thời mở khóa an toàn cho một cơ quan thứ ba nào đó, quý vị sẽ cung cấp mật mã (code) đặc biệt cho người đó hay cơ sở thương mại để họ coi được bản báo cáo tín dụng của quý vị.

Hướng Dẫn và tin tức

Consumers Union cung ứng trên mạng điện toán danh sách các luật về khóa an toàn của từng tiểu bang, lệ phí tối đa ấn định, và các hướng dẫn của cơ quan.
Trang Mạng: http://consumersunion.org/research/consumers-unions-guide-to-security-freeze-protection-2/

Lấy bản báo cáo tín dụng từ từng cơ quan báo cáo tín dụng mỗi 12 tháng một lần.
Điện thoại: 877-322-8228
Trang Mạng: www.annualcreditreport.com

Loại trừ không muốn nhận thơ quảng cáo cụ thể nào, bao gồm các mời mọc cho tín dụng trước mà kẻ trộm danh tính cá nhân có thể đột nhập thấy.
Điện thoại: 888-5OPTOUT (888-567-8688)
Trang Mạng: www.optoutprescreen.com

Trữ Liệu về Trộm Danh Tính Cá Nhân (The Identity Theft Clearinghouse) của Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang cung cấp thêm tin tức về việc bảo vệ người tiêu thụ.
Điện thoại: 877-IDTHEFT (877-438-4338)
Mạng: www.consumer.gov/idtheft

Published / Reviewed Date

Reviewed: November 15, 2017

Download File

Freeze Your Credit File (Vietnamese)
File Name: Credit_Freeze_2017_VN.pdf
File Size: 0.59MB

Sponsors

Dự Án Dữ Kiện Cá Nhân Của Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ

Filed Under

Credit Reports/Scores   ♦   ID Theft   ♦  

Copyright

© 2008 –2019 Consumer Action. Rights Reserved.

 
 
 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy